fbpx

Tanulmányok szerint, ha a lakosság 1%-ának négyzetgyöke közösen gyakorolja a TM és a TM-Szidhi programot, akkor statisztikailag is kimutatható pozitív változások történnek a társadalomban.

Hogyan mûködik a kollektív tudat?

Ennek az új felfedezésnek a tudományos magyarázatát Maharishi Mahesh Yogi, a Transzcendentális Meditáció programjának megalapítója dolgozta ki. Elmélete a szokványosnál sokkal mélyebb bepillantást ad a társadalom problémáiba. Például a bûnözés okának nem a szegénységet, a kábítószert vagy az iskolázottság hiányát, hanem ennél mélyebbre tekintve, a társadalom kollektív tudatában felhalmozódott stresszt és feszültséget tartja. Egy társadalom kollektív tudata a társadalom tagjai által keltett hatások összessége. Ez a kollektív tudat természetesen visszahat a társadalom tagjaira. Ha a kollektív tudat tele van feszültséggel és félelemmel, akkor súlyos szociális problémák keletkeznek. A bûnesetek és a balesetek száma nõ, utcai zavargásokra kerülhet sor, vagy nyílt háború törhet ki. Ezeket a társadalmi problémákat mind a kollektív stressz okozza.

„Minden erõszakos cselekmény, negatívum, konfliktus, válság vagy probléma egy társadalmon belül pusztán a kollektív tudatban növekvõ stressz következménye. Amikor a stressz szintje elég magas, akkor ez külsõ erõszak és háború, vagy belsõ bûnözés, balesetek és más rendellenességek formájában robban ki.”

A tudat mezõelmélete

Egyetlen fõbb oka van annak, hogy a Maharishi Hatást nehezen fogadják el: az emberi elmérõl alkotott képünkkel nem fér össze az a gondolat, hogy a tudat képes békét és harmóniát sugározni. Rendszerint a tudatot úgy képzeljük el – ha egyáltalán foglalkozunk a tudattal -, hogy az a fejünkbe van zárva, mintha az agyunk és az elménk egy és ugyanaz lenne.

Az új kutatási eredményekbõl azonban az tûnik ki, hogy a tudat úgy mûködik, mint a természet bármely alapvetõ mezeje – például a gravitáció vagy az elektromágnesesség. Pont ahogy egy rádióállomás sugároz az elektromágneses mezõben, úgy sugároz az emberi elme is hullámokat – növekvõ koherenciát a kollektív tudatban.

Száz évvel ezelõtt egy ilyen magyarázat teljesen értelmetlen lett volna. Mára azonban már hozzászoktunk az ilyen mezõhatásokhoz. Azt tudjuk, hogy egy TV állomás koherens hullámokat tud sugározni több ezer kilométerre, már csak azt kell felismernünk, hogy az emberi agy is ugyanerre képes.

„A gravitáció gondolata többé már senkit sem izgat. Tudjuk, hogy minden kis darab részecske hatással van minden másikra akár több millió fényév távolságból is. Akkor valószínûtlen-e valójában, hogy az emberi agy, az univerzum legkifinomultabb alkotása, hasonló hatást tud kelteni? A Maharishi-hatás statisztikai bizonyítékai egyértelmûek. Egyedül a tudatról alkotott elképzelésünk bizonyult elavultnak.”

A Maharishi-hatás folyóiratokban és konferenciákon bemutatott tanulmányok

A Maharishi-hatásról megjelent tanulmányok szerint, ha a lakosság 1%-ának négyzetgyöke közösen gyakorolja a TM és a TM-Szidhi programot, akkor statisztikailag is kimutatható pozitív változások történnek a társadalomban.

Csökkenõ erõszak és háborús események

 • Egy kéthónapos izraeli TM találkozó idején a napokra lebontott elemzés szerint a halálos áldozatok száma 76%-kal csökkent a szomszédos Libanonban. Ezzel egy idõben a bûnözés, a közúti balesetek, és a tûzesetek száma csökkent Izraelben. Más lehetséges okok (pl: hétvége, ünnepnap, idõjárás) statisztikailag ellenõrizve voltak. The Journal of Conflict Resolution, 32, 776-812
 • Egy több mint 27 hónapos idõszak napról napra követett elemzése szerint hét különbözõ TM-Szidhi találkozó alatt a háborús áldozatok száma átlag 71%-kal csökkent Libanonban. [Bemutatva az American Psychological Association és az American Political Science Association elott.]
 • 24 városban, ahol a lakosság 1%-a elkezdte gyakorolni a TM technikát, a bunözés lecsökkent összehasonlítva 24 kontroll várossal. A bûnözés csökkenõ tendenciája fennmaradt az 1%-os határ elérése utáni öt évben is. A bunözésre hatással levõ egyéb tényezõket ellenõrizték (népsûrûség, átlagos iskolázottsági szint, munkanélküliség, stb). Journal of Crime and Justice, 4, 25-45
 • Egy hetekre lebontott kétéves felmérés szerint a résztvevõk számának növekedésével az erõszakos bûncselekmények száma csökkent egy nagy TM találkozó idején Washington D.C-ben. Journal of Mind and Behavior, 9, 457-485
 • Egy négy éves periódus hetekre lebontott vizsgálata szerint amikor Iowa államban egy rendkívül nagy TM-Szidhi találkozón a résztvevõk száma nõtt, akkor az egész Egyesült Államokban csökkent az erõszakos halálesetek száma (emberölés, öngyilkosság, balesetek.) Social Indicators Research, 22, 399-418
 • Manilában, Új Delhiben, Puerto Ricoban és Washington D.C-ben tartott ideiglenes TM találkozók következtében statisztikailag jelentos visszaesést mértek az eroszakos bûncselekményekben. Journal of Mind and Behavior, 8, 67-104
 • A Rand Corporation által készített statisztikák szerint a három legnagyobb TM-Szidhi találkozó idején (kb 7000 résztvevõ) a terrorizmus világszerte 72%-kal csökkent. Ezzel egy idoben minden nemzetközi konfliktus 30%-kal mérséklõdött. [Bemutatva az American Political Science Association elott.]

Javuló életminõség

 • Egy átfogó felmérés az élet minõségének folyamatos, összesen 10%-os romlását mutatta 1960 és 1981 között az USA-ban. Amint a TM-Szidhi csoport létszáma az MIU-n elérte az USA lakossága 1%-ának négyzetgyökét (kb 1600 fo), az alkoholfogyasztás, kórházi felvételek, egy fore jutó nemzeti termék, bunözési adatok stb. alapján összeállított életminõségi mutató hirtelen fölfelé mozdult, és három év alatt visszanyerte az elõzõ 20 évben elvesztett 10%-ot. Social Science Perspectives Journal, 2(4), 127-146
 • Egy tízéves idõszakot hónapról hónapra nyomon követve azt találták, hogy valahányszor a TM-Szidhi csoport létszáma nõtt az MIU-n, az infláció és a munkanélküliség csökkent az USA-ban. Minden fontos gazdasági tényezõt statisztikailag ellenõriztek. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section, 1988 491-496
 • Egy hónapokra lebontott 8 éves felmérés szerint amikor a TM-Szidhi csoport az MIU-n elérte a fent említett 1600-as határt, akkor az Egyesült Államok részérol közeledést tapasztaltak a Szovjetunió felé. (A statisztikát egy független szervezet készítette: Zurich Project on East-West Relations.) Amikor a meditáló csoport lét-száma még nagyobbra nott, a Szovjetúnió is pozitív lépéseket tett az USA felé. Social Science Perspectives Journal, 2(4), 90-94

Háttérmagyarázat

 • A TM és TM-Sidhi csoportok közelében az embereknél magasabb agyhullám koherenciát és a test jobb kémiai muködését tapasztalják. Ez magyarázatot adhat a bûnözés, a balesetek és a háborús események csökkenésére.
 • Amikor egy személy a TM és TM-Szidhi program gyakorlásakor megnövekedett agyhullám koherenciát hozott létre, egy pár másodperc múlva a nem-meditálóknál egy másik szobában hasonló növekedést tapasztaltak. International Journal of Neuroscience, 49, 203-211
 • Hat különbözõ napon, abban az idoben amikor egy TM találkozón 3000 ember elkezdett meditálni, két személy 1200 mérfölddel távolabb megnövekedett agyhullám koherenciát kezdett mutatni. Azokon a napokon, amikor a nagy csoport nem meditált, semmilyen hatást sem tapasztaltak. International Journal of Neuroscience, 16, 203-209
 • Azokon a napokon, amikor egy TM találkozón az MIU-n megnõtt a részvétel, a helyi (Faifield, Iowa) nem-meditálók testében megnõtt a serotonin szintje. A magas serotonin szint az agresszivitás és ellenségeskedés csökkenésével van összefüggésben – mely egy lehetséges fiziológiai magyarázata a bûnözés és a háborúk mérséklõdésének. Society for Neuroscience Abstracts, 14, 372

 

Tagged on:

X